پیام فرستادن
Haining FengCai Textile Co.,Ltd.
Haining FengCai Textile Co.,Ltd.
اخبار
خونه / اخبار /

اخبار شرکت در مورد هزینه بیش از حد بالا در جایی که تجارت ادامه دارد

هزینه بیش از حد بالا در جایی که تجارت ادامه دارد

2021-01-07
هزینه بیش از حد بالا در جایی که تجارت ادامه دارد

نزدیک سال نو

نرخ دلار ناگهان و به شدت سقوط می کند

از سال 2020 شروع به پایان سال 2020 , از 7.0-6.5 نرخ

و مواد اولیه روز روز

دلار پایین ... نفت خام افزایش یافت ... همیشه برعکس است.

در سال جدید 2021 سرنوشت سخت تر است.

آخرین اخبار شرکت هزینه بیش از حد بالا در جایی که تجارت ادامه دارد  0آخرین اخبار شرکت هزینه بیش از حد بالا در جایی که تجارت ادامه دارد  1